#13 - Doosron ke saath acha rawaiya kaise rakhein?

Acha rawaiya rakhna kitna zaroori hota hei, iss episode mein sunein.
Acha rawaiya rakhna kitna zaroori hota hei, iss episode mein sunein.