#15 - Apne faisle soch samajh kar karein

Faislon ko soch samajh kar kiya karein.
Faislon ko soch samajh kar kiya karein.