Kisi ki madad karne ki taufeeq milna aur phir bhi madad na karne walon ke Sath kya Hota hei.