#54 - Rizq humari aur Allah ki nazar mein

Hum Apni choti si soch se nahin samajh sakte ke Allah jab rizq ka lafz istimal karta hei to wo kya keh raha hei.
Hum Apni choti si soch se nahin samajh sakte ke Allah jab rizq ka lafz istimal karta hei to wo kya keh raha hei.