#60 - Kis tarah ke logon se bach ke rehna chahiye?