#16 - Apne walidain ka khayal rakhein

Aap nahin khayal rakhein ge to kaun rakhe ga?
Aap nahin khayal rakhein ge to kaun rakhe ga?