#22 - Gheebat karne walon se door rahein

Gheebat karne waala kabhi bhi aik acha dost nahi ban sakta. Unse door rahein.
Gheebat karne waala kabhi bhi aik acha dost nahi ban sakta. Unse door rahein.