#4 - Apna Waqt Sahi Tarah Se Istimal Karein

Apne waqt ko zaya karne wala kabhi qamyaab nahi ho sakta.
Apne waqt ko zaya karne wala kabhi qamyaab nahi ho sakta.